Krúžok mladých astronómov 2016 / 2017

od 11. 8. 2016, 12:00 do 30. 6. 2017, 23:55

Krúžok mladých astronómov 2016 / 2017

Aj počas školského roka 2016 / 2017 sa môžu  deti a mládež  (od 10 rokov) so záujmom o astronómiu, astrofyziku, pozorovanie oblohy - zaujímavých astronomických objektov a úkazov na oblohe ďalekohľadom a pod. zapojiť do činnosti Krúžku mladých astronómov v Prírodovednom múzeu SNM.   Stretnutia krúžku je  každý párny štvrtok  o 15.30 h.  v Objavovni  SNM-PM; návšteva krúžku je bez poplatkov.  

T é m y    Krúžku mladých astronómov 2016 / 2017:
Čo je to astronómia? Kto je to astronóm?
Po západe Slnka, zoznámenie sa s nočnou oblohou, ukážka súhvezdí
Zoznámenie sa s nočnou oblohou 2; Veľké čísla a jednotky používané v astronómii – svetelný rok, astronomická jednotka, parsek
Slnečná sústava - Slnko, planéty, kométy, mesiace, asteroidy a ich základné charakteristiky
Slnečná sústava 2 – bližšie informácie o planétach a sondách, ktoré sme k nim poslali
Zem a Mesiac -  ich pohyby, fázy Mesiaca, zatmenia, rovnobežky, poludníky; Planéty Slnečnej sústavy- bližšie informácie o nich získané zo Zeme aj pomocou sond
Prečo sa astronauti vo vesmíre vznášajú? Ako sa odvážiť vo vesmíre?
Svetlo – akú informáciu prináša?
Objekty vo vesmíre – hviezdy, hviezdokopy, hmloviny, galaxie, čierne diery
Trochu počítania – ukážka niektorých zaujímavých skutočností pomocou príkladov
Teleskopy – Ako fungujú? Aké typy teleskopov poznáme?
Astronómia na Slovensku  –  observatóriá, planetáriá, stránky, časopisy
Kozmonautika- trocha histórie, Medzinárodná vesmírna stanica ISS, prvá slovenská družica SKCube
Vesmírne sondy a veľké pozemské observatóriá
Medzinárodné a slovenské súťaže – olympiády a korešpondenčné semináre; Počítanie príkladov

Prihlásiť do krúžku je ešte možné  (e-mailom na mastenova@snm.sk).

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt