Krúžok mladých astronómov 2019 / 2020

od 9. 9. 2019, 13:15 do 31. 12. 2019, 14:15

Krúžok mladých astronómov 2019 / 2020

aj v školskom roku 2019/2020 je tu možnosť pre všetkých záujemcov o astronómiu a poznávanie vesmíru prihlásiť sa do Krúžku mladých astronómov. Krúžok je určený pre deti a mládež vo veku 10 – 18 rokov (po dohode rodičov s vedúcim je možnosť zapísať aj mladšie ročníky). Žiaci sa oboznámia so základnými poznatkami z astronómie, astrofyziky a matematických a fyzikálnych vied. Cieľom je podporiť záujem detí o poznávanie sveta okolo seba a podpora kritického a vedeckého zmýšľania.

Stretnutia krúžku sú po novom každý!!  štvrtok o 15.30 v Objavovni (3. poschodie) SNM-Prírodovedného múzea. Krúžok je bezplatný. V prípade záujmu je možnosť sa do krúžku prihlásiť aj dodatočne v priebehu školského roka.

Krúžok prebieha formou prednášok na niektorú zaujímavú tému a praktických ukážok. Pri prednáškach záujemcovia získajú teoretické znalosti v študovanej oblasti. Počas ukážok si študenti osvoja praktické zručnosti ako sú manipulácia s ďalekohľadom, orientácia na oblohe a ako sa pripraviť na astronomické pozorovanie. Po spoločnej dohode bude takisto možnosť zorganizovať zaujímavé exkurzie.

Vedúci krúžku:
Mgr. Patrik Čechvala, Adam Okruhlica

mailto: patrik_cechvala@yahoo.com, adi.okruhlica@gmail.com

Témy, ktorým sa budeme venovať na krúžku:
Čo je to astronómia? Kto to je a ako pracuje astronóm?
Zoznámenie sa s nočnou oblohou: orientácia, súhvezdia, jasnosti, pohyby objektov, meteorické roje, ...
Čísla, jednotky a veličiny používané v astronómii: astronomická jednotka, svetelný rok, parsek, hmotnosti, ...
Slnečná sústava: Slnko, planéty, mesiace, kométy, asteroidy, základné informácie o jednotlivý telesách
Zem a Mesiac – pohyby, fázy Mesiaca, zatmenia, rovnobežky, poludníky
Ako sa objavujú asteroidy?
Svetlo – čo sa vieme z neho dozvedieť?
Čo sú to hviezdy a aké typy hviezd poznáme?
Prečo sa astronauti vo vesmíre vznášajú? Ako sa odvážiť vo vesmíre?
Objekty hlbokého vesmíru – hviezdokopy, hmloviny, galaxie, čierne diery
Astronomické ďalekohľady – ako fungujú?, praktické ukážky
Slovenské a medzinárodné súťaže – olympiády a korešpondenčné semináre
Astronómia na Slovensku – časopisy, stránky, hvezdárne, planetáriá
Slepá mapa oblohy, astronomické pexeso, stavba modelov sond a rakiet a iné zaujímavosti
Astronómia vo svete – veľké svetové observatóriá, planetáriá, najnovšie poznatky
Kozmonautika – história, ISS, prvá slovenská družica, vesmírne misie

Prihláška - Krúžok mladých astronómov (PDF, 167,5 kB)

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt