Moderné problémy kozmológie

11. 3. 2010, 02:30 - 18:00

štvrtok 11. marca 2010, 17:30 hod., Objavovňa

Prednáša: Prof. RNDr. Július K R E M P A S K Ý, DrSc. , Bratislava

  • vesmír pozostáva z fyzikálneho vákua ["GRID"] a z reálnej matérie
  • skladba vesmírnej energie:
    • 73% tmavá energia (vo fyz. vákuu), 22% tmavá hmota a 5% bariónova hmota v reálnom svete
  • dôsledky:
     • vesmír sa rozpína so zrýchlením
    • finálny stav: Big rip (roztrhnutie)
  • dynamika fyzikálneho vákua je pravdepodobne fraktálne-chaotická, čo determinuje aj dynamiku v reálnom svete

Toto podujatie sa uskutoční v spolupráci s obč. združením PLANETÁRIUM BRATISLAVA, v rámci grantu „Astronómia – cesta poznávania“, podporeného APVV

"ASTRONÓMIA - CESTA POZNÁVANIA"

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt