NMaG sobota 19. máj 2018 - prírodovedné aktivity SNM-PM

19. 5. 2018, 14:30 - 23:55

NMaG sobota 19. máj 2018 - prírodovedné aktivity SNM-PM

Prírodovedné aktivity

antropológia (18.00 – 22.00 hod.)

Ľudia z minulých tisícročí: ľudské kostry a múmie – návšteva antropologického depozitára
Registrácia na 3. poschodí pri výťahu od 17,30 a od 20,00 hod.
Exkurzie budú prebiehať od 18,00 do 22,00 každých 30 – 45 minút a v každej skupine môže byť maximálne do 20 osôb.
Miesto exkurzií: budova SNM PM, 4. posch.

mineralógia - petrografia  (15.00 – 23.00 hod.)

Meteorit "Smolenice"
15.00 hod.
oficiálne odovzdanie lešteného plátku a vedeckého etalónu železného meteoritu "Smolenice" do zbierok SNM-PM. Podrobnejšie sa tomuto nálezu a aj ďalším slovenským meteoritom bude venovať prednáška v Objavovni SNM-PM o 16.00.

Minerály v potravinách, farmácii a biomedicíne.
Minerály predstavujú iba nepatrné percento našej váhy, sú však nenahraditeľné pre život a životné funkcie človeka. Prijímame ich potravou, sú súčasťou potravinových doplnkov, všetky tieto biogénne prvky sú nepostrádateľné pre ľudský organizmus. Obsah prvkov v organizmoch všeobecne je celkom odlišný od anorganického prostredia.
Využitie minerálov s určitými vlastnosťami ako pomocných látok vo farmaceutickom priemysle, minerálov s unikátnou štruktúrou pre využitie vo farmácii a v medicíne a novým možnostiam, ktoré ponúka vedecký výskum.
Miesto: budova SNM–PM, 2.posch, expozícia Klenoty Zeme

zoológia (15.00 – 23.00 hod.)

ukážky lyofilizovaného materiálu (larvy, húsenice, pavúky); zoznámenie s prístrojovým vybavením tejto techniky; zaujímavosti zo zoologického depozitára.
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

botanika (15.00 – 23.00 hod.)

Lyofilizácia v službách vedy
Lyofilizácia je zvláštny spôsob preparovania biologického materiálu, založený na princípe vákuového sušenia zmrazených vzoriek. Využíva sa najmä pri mäkkých tkanivách a pletivách, ktoré by normálnym sušením stratili svoj tvar. V múzeu sa najčastejšie používa na lyofilizovanie húb, ale aj lariev a húseníc hmyzu, či pavúkov, ktoré by sa inak nedali vystavovať. Návštevníci uvidia aj lyofilizované plody rastlín a niektorých druhov zeleniny.
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

paleontológia (15.00 – 23.00 hod.)

Ako si urobiť kópiu skameneliny
Tvorivé dielne pre deti, kde sa môžu naučiť vyrobiť si odliatok skameneliny.
15.00 – 18.30 hod.
Miesto: budova SNM–PM, 2. posch. Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

Kmeťov" mamut
Prezentácia historicky vzácneho zbierkového predmetu z paleontologického fondu SNM - Prírodovedného múzea v Bratislave – kostrových zvyškov tzv. Kmeťovho mamuta a histórie ich záchrany. Neúplná kostra mamuta srstnatého bola objavená v roku 1902 v obci Beša. O záchranu nálezu sa zaslúžil A. Kmeť – kňaz, vlastivedný bádateľ a organizátor vedeckého života na Slovensku začiatkom 20. storočia.
19.00 – 23.00
Miesto: budova SNM–PM, 2. posch. Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

astronómia (14.00 – 23.30 hod.)

Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
15.00 – 17.00 hod.
Miesto: pred budovou SNM-PM (v prípade priaznivého počasia)

Zem a vesmír
zákony svetla, gravitácie, astronómia, astrofyzika, meteorológia, energia Slnka, Zem neživá i živá, ...
miniplanetárium – program zoznámenie s oblohou
20.00 – 23.00 hod.
Miesto: budova SNM–PM, Zimná záhrada SNM

Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi
20.00 – 23.30 hod.
Miesto: pred budovou SNM–PM (v prípade priaznivého počasia)

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt