NMaG sobota 19. máj 2018 - výstava + expozície SNM-PM

19. 5. 2018, 14:40 - 23:55

NMaG sobota 19. máj 2018 - výstava + expozície SNM-PM

Výstava:
Otvorené: 9.00 – 23.30 h; posledný vstup o 23.00 h
MIKROKOZMOS (3. apríl – 30. jún 2018)
unikátna výstava modelov pripravená Prírodovedným múzeom SNM v spolupráci s firmou Exponuts, spol. s.r.o., Praha, ČR, vytvorených pod dohľadom odborníkov – vedcov z Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Živočíchy, ktorých modely je možné na výstave vidieť, majú v skutočnosti len nepatrnú veľkosť a mnohé sú takmer neviditeľné; modely prezentujú tieto unikátne tvory v až 7700-násobnom zväčšení. Každý exponát má informačnú tabuľu, kde sú uvedené podrobnosti o danom druhu, ako aj o jeho životnom prostredí a životnom cykle.
Výstava Vás zoznámi s roztočom prachovým, kliešťom obyčajným, všou detskou, pomalkou, švehlou obyčajnou a lišajom smrtihlavom.
Miesto: budova SNM-PM, 3. posch.; Zasadačka SNM-PM

Prírodovedné expozície:
Otvorené: 9.00 – 23.30 h; posledný vstup o 23.00 h

Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
približuje návštevníkom históriu vývoja života na Zemi od objavenia sa prvých primitívnych mikroskopických organizmov pred viac ako 3, 5 miliardami rokov až po nástup súčasných foriem rastlín, živočíchov a iných organizmov. Návštevníka prevádza cez jednotlivé geologické éry, kde predstavuje významné evolučné zmeny organizmov, bohatstvo a pestrosť života v pravekých moriach i na pevnine. Návštevník má možnosť vidieť nielen množstvo unikátnych skamenelín, ale i trojrozmerné rekonštrukcie živočíchov, napríklad mamuta, či dinosaura, ktorý žil pred 200 miliónmi rokov v oblasti dnešných Tatier, ale i viacero animovaných programov, ktoré mu približujú dávno zaniknutý život.
Miesto: budova SNM–PM, 2.posch.

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, koralových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch.

Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
stála expozícia otvorená v r. 2010, približujúca živú prírodu Slovenska. Expozícia je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m². Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach.
Miesto: budova SNM–PM, 2.posch.

Klenoty Zeme
Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.
Miesto: budova SNM–PM, 2.posch.

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt