Noc múzeí a galérií 2019 v SNM – PM

18. 5. 2019, 00:00 - 23:55

Noc múzeí a galérií 2019 v SNM – PM


Otvorené: 9.00 – 23.30 h; posledný vstup o 23.00 h

Prednášky: (3.posch. Objavovňa)

• 16.00 h Prestavba veže a západného priečelia bratislavského dómu v rokoch 1762 – 1767. 
Exkurzia na stavenisko. 
prednáša: Ing. arch. Patrik Baxa, Fakulta architektúry STU v Bratislave 
V 60-tych rokoch 18. storočia sa podľa projektu architekta Franza Antona Hillebrandta realizovala veľká prestavba veže a západného priečelia prešporského Dómu sv. Martina. Prednáška nás zavedie medzi majstrov, tovarišov a nádenníkov pracujúcich na stavenisku v období rodiaceho sa klasicizmu, pričom nezabudneme nazrieť ani do útrob veže vtedajšieho hlavného mestského chrámu. S dôrazom na „dejiny každodennosti" osvetlíme celkový priebeh prestavby, jej ideové, architektonické, konštrukčné, umelecké, ekonomické a personálne pozadie, ako aj rozličné sprievodné udalosti (umiestnenie modelu kráľovskej koruny na vrchol helmice).

• 17.00 h Lietajúci hmyz – život s ním 
prednáša: Bc. Martin Sečanský, SNM – Prírodovedné múzeum 
Načo je nám lietajúci hmyz? Veď nás len otravuje, keď sa túlame prírodou. Nuž, je to veľký omyl – od hmyzu závisí, či budeme mať na stole napr. jablká, či nás ráno obveselí drozdí spev. Vďaka hmyzím opeľovačom máme k dispozícií množstvo dôležitých potravín. Od hmyzu závisí stabilita populácií všetkých rastlín v prírode, ktoré opeľuje hmyz a ktoré by sa inak nemohli rozmnožiť a časom by vyhynuli. Hmyz je potravou pre množstvo živočíchov, ktoré prispievajú k udržovaniu stability v prírode.

• 18.00 h Náučné chodníky – pramene poznania slovenskej krajiny
prednáša: RNDr. Mária Bizubová, Bratislava
Náučné chodníky sprístupňujú časť prírodného a kultúrno-historického potenciálu Slovenska. Okrem komplexne zameraným náučných chodníkov, ktoré poskytujú informácie o krajine v najširšom slova zmysle, sú dnes výrazne preferované špecializované náučné chodníky, napríklad historické, geologické, banícke, lesnícke, vinohradnícke, astronomické, včelárske a i.. Prednáška je stručným vstupom do problematiky náučných chodníkov s akcentom na ich význam v poznávaní krajiny, čo je podporené ukážkami niektorých z nich.

• 19.00 h Potulky po južnej Afrike
prednáša: Ing. Erika Pisarčíková, Bratislava
Dozviete sa, aké zvieratá možno stretnúť v národných parkoch Chobe, Etosha a Kruger, koľko zákrut
je na cestách v Namíbii, kde možno vidieť dúhu v noci, čo nájdete, keď v meste zlata vyhľadáte pomoc liečiteľov, na čo používajú domorodci červenú hlinu a koľko odvahy treba na prechádzku s levmi.
Miesto: budova SNM – PM, 3.posch. Objavovňa; vstup voľný

Prírodovedné aktivity

antropológia
Čas: 18.00 – 22.00
Stretnutie s ľuďmi z pradávnej minulosti: ľudské kostry a múmie – návšteva antropologického depozitára
Registrácia na 3. poschodí pri výťahu od 17,30 a od 20,00.
Exkurzie budú prebiehať od 18,00 do 22,00 každých 30 – 45 minút a v každej skupine môže byť maximálne do 20 osôb.
Miesto exkurzií: budova SNM PM, 4. posch.

botanika
Čas: 15.00 – 23.00
Semená, zbierky semien a semenné banky
Aktivity priblížia diverzitu tvarov a štruktúr semien rastlín ukážkami zo zbierok a s možnosťou ich skúmania
pod lupou. Dozviete sa, čo sú semenné banky a aký majú význam. Predstavíme aj medzinárodný projekt
na zber a uchovávanie semien rastlín.
Miesto: budova SNM – PM, 2.posch. Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

zoológia
Čas: 15.00 – 23.00
Biodiverzita (rozmanitosť) živočíchov skúmaná pomocou molekulárnych metód.
Ukážky zoologického materiálu až na úroveň DNA; zaujímavosti zo zoologického depozitára.
Miesto: budova SNM – PM, 2.posch., expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

mineralógia - petrografia
Čas: 15.00 – 23.00
Ložiská nerastných surovín na Slovensku: história a súčasnosť
Miesto: budova SNM – PM, 2.posch, expozícia Klenoty Zeme

paleontológia
Čas: 15.00 – 23.00
Ako si urobiť kópiu skameneliny
Tvorivé dielne pre deti, kde sa môžu naučiť vyrobiť si odliatok skameneliny.
Čas: 15.00 – 18.30
Minulosť zapísaná v skamenelinách
Čas: 19.00 – 23.00
Miesto: budova SNM – PM, 2. posch., expozícia Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

astronómia
Čas: 14.00 – 23.30
Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
Čas: 14.00 – 16.00
Zem a vesmír
zákony svetla, gravitácie, astronómia, astrofyzika, meteorológia, energia Slnka, Zem neživá i živá, ...
Čas: 20.00 – 23.00
Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi
Čas: 21.00 – 23.30
Miesto: budova SNM – PM, 3. posch., Zasadačka

Výstavy:

Fascinácie rastlinami 2019
Unikátna kolekcia obrázkov pripravená v spolupráci Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu experimentálnej biológie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne je výberom obrázkov z bilingválnej česko-anglickej učebnice autorov Alexander Lux a kolektív "Obrazový průvodce anatomií rostlin/ Visual Guide to Plant Anatomy".

Návštevníci sa môžu zoznámiť s neznámymi, ale za to fascinujúcimi pohľadmi do vnútra rastlinného tela získanými s využitím celej škály mikroskopických techník."

Miesto: 2. posch. expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska 

Expozície: 
 
Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi 
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Klenoty Zeme 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt