Noc múzeí a galérií v PM SNM 2015

16. 5. 2015, 00:00 - 23:55

Noc múzeí a galérií v PM SNM 2015

SNM-Prírodovedné múzeum
Vajanského náb. 2, Bratislava
Kontakt: 02/20 469 154; http://prirodovedne.snm.sk ; www.facebook.com/prirodovedne.muzeum
Otvorené: 9.00 – 24.00 h; posledný vstup o 23.00 h

Tlačová správa k podujatiu (doc)  (DOC, 142,3 kB)            program (doc) na stiahnutie (DOC, 109,6 kB)

Program:

Prírodovedné prednášky            Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa

• 14.45 h       Vymieranie života v dobe dinosaurov    prednáša:  Doc. RNDr. Jozef Michalík DrSc., Geologický ústav SAV, BA 

Dinosaury vládli na Zemi v období druhohôr viac ako 160 miliónov rokov. Počas veľkého vymierania na konci druhohôr skončila ich vláda na Zemi. Pokračoval vývoj niektorých skupín dinosaurov i mladších obdobiach? O tom a ďalších zaujímavostiach druhohornej éry v prednáške.

• 16.00 h        200 rokov od výbuchu sopky Tambora: Erupcia 10. 4. 1815 zmenila svet  prednáša: RNDr. Ladislav Šimon,PhD,
                                                                                                                                                      Štátny geologický ústav D.Štúra, BA

Erupcia sopky Tambora na ostrove Sumbawa v Indonézii sa považuje za najväčšiu a najničivejšiu sopečnú katastrofu v moderných dejinách. Hrozivé boli nielen priame dôsledky, nasledujúci rok bol v Európe a Severnej Amerike známy ako 
„Rok bez leta“, pre veľké množstvo sopečného popola v atmosfére a globálne zmeny klímy.

• 17.10 h        Jarné huby                  prednáša: Mgr. Ján  Červenka, Slovenská mykologická spoločnosť

Aj medzi prvými jarnými hubami sú prudko jedovaté huby. Ako ich rozlišovať. Ukážky čerstvých a lyofilizovaných jarných húb; rozoznávanie najnebezpečnejších jedovatých druhov.

• 18.20 h        Jar volá, poďme sa napásť ;                 prednáša: Ing. Jaroslav Pížl, Bratislava

Denne si šliapeme po chutnom zdraví. Prírodné zeleniny, ktoré človek nadradený nad celú prírodu nazval burinami, však majú prekvapivo a ďaleko vyššie výživové i stimulačno-liečebné hodnoty ako naše pestované zeleniny. Preto skloňme sa , odtrhneme si ich a ochutnajme ako chutí zdravie z prírody, ktoré sa nám ponúka ešte aj zadarmo alebo len za peknú prechádzku krásnou jarnou prírodou.

• 19.30 h        Fotonika: tajomný svet svetla (r. 2015 - Medzinárodný rok svetla) ;  prednáša: RNDr. Dušan Chorvát, PhD, 
                                         Laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie; Medzinárodné laserové centrum v Bratislave.

Vlastnosti svetla, jeho zdroje a prejavy v prírode. Princípy, na ktorých pracujú moderné svetelné zdroje vrátane LED a laserov; využitie svetla na spoznávanie objektov a javov okolo nás. Praktické ukážky a multimédia - príklady využitia svetla v bežnom živote, cez aplikácie v priemysle až po optickú diagnostiku a terapiu v biomedicíne. Prezentácia výsledkov v rôznych vedeckých disciplínach fotoniky v Medzinárodnom laserovom centre a v laboratóriách jeho domácich i medzinárodných partnerov.

 Prírodovedné aktivity

mineralógia

• 14.00 – 23.00 h  Diamant – výnimočný drahý kameň 

vlastnosti diamantu a základné gemologické charakteristiky kameňa. V špeciálnej vitríne budú vystavené diamanty v šperkoch, doplnené o iné brúsené kamene (turmalíny, ametysty, granáty).  Šperky poskytuje spoločnosť Diamonds International Corporation - D.I.C. SK, s.r.o.  Zo zbierok SNM PM budú vystavené minerály v prírodnom stave (odrody turmalínu, minerály skup. granátu a i.) doplnené o brúsené kamene (klasické  a moderné fantazijné výbrusy).

Miesto: budova SNM–PM, 2.posch., expozícia Klenoty Zeme

zoológia

• 14.00 – 23.00 h  Zaujímavosti zo zoologických depozitárov

Poradenská služba prineseného zoologického materiálu; živé hady.

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

botanika

• 14.00 – 23.00 h  Fascinácia rastlinami 

Populárno-náučná aktivita nadväzujúca na medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami”, ktorý sa koná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinné vedy (EPSO). Ukážka diverzity semien, mini výstavka živých rastlín a ďalšie aktivity zamerané na poznávanie rastlinných druhov. 

Miesto: budova SNM–PM, 3.posch,. expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

• 14.00 – 23.00 h  Ako sa neotráviť na jar

Zaujímavosti zo sveta húb ukážky čerstvých húb z prírody, pohľad do mikrosveta, pozorovanie výtrusov a iných štruktúr húb v mikroskope

Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

paleontológia

• 14.00 – 17.00 h  Ako si urobiť kópiu skameneliny?

Tvorivé dielne pre deti, kde sa môžu učiť vyrábať odliatky skamenelín

• 18.00 – 20.00 h;  21.00 – 23.00 h    Pozrime sa na ne zblízka

Pestrý svet skamenených organizmov, ktoré sú voľným okom neviditeľné resp. ťažko viditeľné, a preto si ich bude môcť návštevník pozrieť pod lupou a mikroskopom.

Poradenská služba prineseného prírodného materiálu

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch,. expozícia Zázrak prírody  - Príbeh života na Zemi

antropológia

• 17.00 – 22.00 h   Prach si a v prach sa obrátiš: ľudské kostry a múmie  

návšteva antropologického depozitára
(registrácia na 3. poschodí pri výťahu od 16.30 a od 19.00 h. Exkurzie  od 17.00 do 22.00 h, každých 20 minút; v každej skupine môže byť maximálne do 20 osôb.)

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch

astronómia

• 14.00 – 23.00 h   Zoznámte sa s nočnou oblohou

astronomický program v miniplanetáriu 

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

• 15.00 – 17.00 h   Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi

• 20.00 – 23.00 h   Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi

Miesto:  pred budovou SNM–PM;  v prípade priaznivého počasia

digitalizácia

• 14.00 – 23.00 h   Digitálne múzeum 

Prezentácia digitalizačných postupov uplatňovaných v projekte Digitálne múzeum. 

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka 

► Prehliadka expozícií:

• 9.00 – 23.00 h paleontologická expozícia  Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

približuje návštevníkom históriu vývoja života na Zemi od objavenia sa prvých primitívnych mikroskopických organizmov pred viac ako 3, 5 miliardami rokov až po nástup súčasných foriem rastlín, živočíchov a iných organizmov. Návštevníka prevádza cez jednotlivé geologické éry, kde predstavuje významné evolučné zmeny organizmov, bohatstvo a pestrosť života v pravekých moriach i na pevnine. Návštevník má možnosť vidieť nielen množstvo unikátnych skamenelín, ale i trojrozmerné rekonštrukcie živočíchov, napríklad mamuta, či dinosaura, ktorý žil pred 200 miliónmi rokov v oblasti dnešných Tatier, ale i viacero animovaných programov, ktoré mu približujú dávno zaniknutý život.

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

• 9.00 – 23.00 h  Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, koralových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch.

• 9.00 – 23.00 h  Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
stála expozícia otvorená v r. 2010, približujúca živú prírodu Slovenska. Expozícia je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m². Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach.

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

• 9.00 – 23.00 h  Klenoty Zeme
Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

  

Zmena programu vyhradená

 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

 

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt