Ornitologické prednášky a exkurzie pre verejnosť

od 12. 5. 2017, 00:05 do 31. 5. 2017, 23:50

Ornitologické prednášky a exkurzie pre verejnosť

SOS BirdLife Slovensko a SNM-Prírodovedné múzeum pozývajú na prednášky a exkurzie s ornitologickou tematikou.

Prednáša Ján Gúgh.

Prednášky sa uskutočnia v budove SNM-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží vždy o 16.00h v Objavovni na 3. poschodí, vstup voľný.


10. máj 2017 - Svetový deň sťahovavého vtáctva
Téma: vtáčia migrácia, vtáky mokradí a lužných lesov
Prednáška: 16:00 - 16:30
Exkurzia: 16:30 - 19:00, Dunaj v Čunove

31. máj 2017 - Vtáctvo Karpatských lesov
Téma: poznávanie lesných druhov spevavcov, ďatlov a dravcov v lesoch Malých Karpát
Prednáška: 16:00 - 16:30
Exkurzia: 16:30 - 19:00, Železná studienka

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt