Planéty na večernej oblohe - astronomické pozorovanie pre verejnosť

20. 7. 2018, 20:30 - 22:30

Planéty na večernej oblohe - astronomické pozorovanie pre verejnosť

piatok 20. júla 2018 v prípade priaznivého počasia (20:30 -22:30 h) srdečne pozývame na nábrežie Dunaja pri Prírodovednom múzeu SNM na večerné astronomické pozorovanie pre verejnosť

"P l a n é t y    n a  v e č e r n e j   o b l o h e"  
planéty Jupiter, Saturn, Mars + Mesiac
vstup voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt