Polárna žiara - od legiend po fyzikálne vysvetlenie

od 26. 11. 2019, 08:00 do 28. 11. 2019, 23:50

Polárna žiara - od legiend po fyzikálne vysvetlenie

štvrtok 28. november 2019 17:30 hod.
astronomická prednáška venovaná 300. výročiu  1. záznamu o pozorovaní polárnej žiare

prednáša: doc. RNDr. František K U N D R A C I K, CSc.
               Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK Bratislava

Fenomén polárnej žiary fascinoval ľudí od nepamäti, ale až teória elektromagnetizmu pomohla vysvetliť jej podstatu. Moderná fyzika dokáže polárnu žiaru nielen reprodukovať v laboratóriu, ale ju aj umelo vytvoriť v atmosfére, čo má viaceré praktické aplikácie. Prednáška sa prierezovo dotkne viacerých aspektov polárnej žiary od histórie jej pozorovania cez rôzne vysvetlenia tohto javu až po súčasný fyzikálny pohľad na ňu. Spomenie sa aj problematika svetelného znečistenia, ktoré znižuje pravdepodobnosť pozorovania polárnej žiary v našich končinách.


Objavovňa SNM PM; vstup voľný
Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt