Slnko - hviezda denná

6. 6. 2019, 17:30 - 23:55

Slnko - hviezda denná

V prednáške bude podaný prehľad súčasného stavu poznania Slnka ako astronomického objektu. Budeme sa venovať najmä slnečnej aktivite a jej prejavom v slnečnej atmosfére, od slnečných škvŕn, a slnečného cyklu po korónu, erupcie, a vplyv Slnka na ľudské aktivity.
Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt