Súťaž Liečivé rastliny

od 29. 1. 2020, 00:25 do 29. 2. 2020, 20:30

Súťaž Liečivé rastliny


Súťaž Liečivé rastliny pre žiakov základných škôl a OGY

Tento rok sa koná už 25. ročník celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny pre žiakov základných škôl a pre žiakov primy až kvarty osemročných gymnázií.
Organizátormi sú Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave.
Viac informácií nájdete na samostatnej stránke http://www.studnicka.sk/pages/sutaze-pre-deti/liecive-rastliny/25.-rocnik-sutaze.php
Pozorne si prečítajte pokyny, vyberte súťažné úlohy svojej kategórie. Netreba však dlho váhať, pretože prvé kolo už beží. Vypracované úlohy prvého kola zasielajte najneskôr do 29. februára 2020. Po tomto termíne, nebude možné úlohy odosielať!
Želáme vám veľa zábavy a pekných chvíľ!

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt