Voda v Slnečnej sústave

24. 10. 2019, 17:30 - 23:55

Voda v Slnečnej sústave


SNM – Prírodovedné múzeum pozýva všetkých nadšencov i odborníkov na astronomickú prednášku pre verejnosť, ktorú povedie Mgr. Peter Bartek. Prednáška sa uskutoční o 17.30 h v Objavovni SNM – PM. Vstup voľný. 

Pátranie po tekutej vode predstavuje prvý krok v pátraní po živote, ako ho poznáme. Voda ako látka je vo vesmíre aj v Slnečnej sústave pomerne bežná, väčšinou sa však vyskytuje vo forme ľadu alebo vodnej pary. No v posledných rokoch pribúda čoraz viac dôkazov a indícií, že ani voda v kvapalnom stave nemusí byť až taká vzácna, ako sme si ešte donedávna mysleli. 

Kde všade sa nachádza v našej Slnečnej sústave? (Kde bola v minulosti a (možno) bude v budúcnosti?) Prečo z niektorých planét zmizla a na iných sa zachovala dodnes? Pokúsime sa na tieto otázky odpovedať vo svetle najnovších výskumov. 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt