XXXVI. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín (burza minerálov a skamenelín)

14. 12. 2019, 09:00 - 16:00

XXXVI. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín (burza minerálov a skamenelín)


XXXVI. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín sa uskutoční 14. decembra 2019 od 9.00 do 16.00 v priestoroch SNM – Prírodovedného múzea, Vajanského nábr. 2, Bratislava. 

Jedno z najväčších podujatí tohto druhu na Slovensku, organizované SNM – Prírodovedným múzeom v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou, sa tento rok uskutoční už po tridsiaty šiesty raz. Návštevníci si môžu prezrieť a zakúpiť minerály, skameneliny alebo šperky od mnohých domácich a zahraničných vystavovateľov. Ponuka vystavovateľov je každý rok neobyčajne pestrá, okrem minerálov z Európy môžu návštevníci vidieť, či zakúpiť si, aj minerály z rôznych ďalekých exotických krajín. V rámci stretnutia bude kurátormi Prírodovedného múzea zabezpečená bezplatná poradenská služba pre začínajúcich zberateľov a určovanie minerálov a skamenelín. 

Informácia pre predajcov: Máte záujem zúčastniť sa podujatia ako predajca? Stačí napísať na mail: bronislava.volekova@snm.sk do 29.11.2019. 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt