ZELENÁ - MODRÁ

od 20. 3. 2018, 15:55 do 22. 3. 2018, 23:55

ZELENÁ - MODRÁ

štvrtok 22. marec 2018 o 17:30 hod.
verejná astronomická prednášku

ku Medzinárodnému dňu meteorológie

"Z E L E N Á - M O D RÁ"
prednáša známy slovenský meteorológ
RNDr. Peter  J U R Č O V I Č, Bratislava

Počasie, podnebie a voda sú životne dôležité pre verejné blaho, zdravie a potravinovú bezpečnosť. Ale môžu byť tiež deštruktívne. Extrémy s vysokým vplyvom, ako sú tropické cyklóny, silné zrážky, vlny horúčav, suchá, zimné búrky a mrazivé teploty, priniesli životy a živobytie počas vekov. Dnes však klimatické zmeny vedú k zvýšeniu intenzity a frekvencie niektorých z týchto udalostí.


Objavovňa, vstup voľný 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt