Život vo vesmíre

od 22. 4. 2018, 17:15 do 26. 4. 2018, 23:55

Život vo vesmíre

prednáška pre širokú verejnosť
prednáša: RNDr. J i ř í    G R Y G A R, CSc.,  známy český astronóm – popularizátor vedy a astrofyziky, Fyzikálny ústav AV ČR Praha, ČR
štvrtok 26. apríl 2018 o 17.30 h
Zimná záhrada SNM, Vajanského nábr. 2, vstup voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt