Zničí nám svetelné znečistenie pohľad na hviezdy?

24. 5. 2018, 17:30 - 23:55

Zničí nám svetelné znečistenie pohľad na hviezdy?

astronomická prednáška pre verejnosť

"Zničí nám svetelné znečistenie pohľad na hviezdy?"

prednáša: doc. RNDr. František K U N D R A C I K, CSc.
               Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK Bratislava

Množstvo neželaného svetla v mestách a v ich okolí nás nielen pripravuje o pohľad na krásnu nočnú oblohu, ale ovplyvňuje aj organizmy žijúce v takomto prostredí. Svetelné znečistenie závisí od dvoch faktorov – množstva a kvality použitých svietidiel na jednej strane a od stavu atmosféry (napríklad od množstva aerosólov v nej) na strane druhej. Na to, aby sme vedeli predpovedať dopad výmeny svietidiel na úroveň svetelného znečistenia, potrebujeme dobrý a pritom dostatočne rýchly fyzikálny model rozptylu svetla z miest v okolitej atmosfére. Ukazuje sa, že s použitím takéhoto modelu je možné posúdiť dopad projektu modernizácie osvetlenia na svetelné znečistenie v okolí mesta ešte pred jeho samotnou realizáciou. To dáva nádej, že aspoň v okolí astronomických observatórií sa podarí udržať úroveň svetelného znečistenia na prijateľnej úrovni.

Objavovňa SNM-PM, 24. mája 2018 o 17.30 hod.
vstup voľný
Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt