Above and beyond / Storočie astronomických objavov

od 23. 10. 2018 do 3. 2. 2019

Above and beyond / Storočie astronomických objavov

výstava je predĺžená do 3. februára 2019

Putovnú výstavu Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), ktorá vznikla v spolupráci s vedeckou komunitou a výtvarným štúdiom Science Now. 

Projekt mapuje niektoré z významných a prielomových astronomických objavov vedy, techniky a kultúry posledného storočia. Má interdisciplinárny a medzinárodný záber so snahou ukázať, že vedecký objav nie je jednorazové úsilie, ale nepretržitý proces, ktorý trvá desaťročia, kým sa plne pochopí. V súčasnosti, rovnako ako pred sto rokmi astronómovia riešia tri kľúčové otázky: Aká je veľkosť a štruktúra vesmíru? Existuje život mimo Zeme? Aké telesá sú hviezdy, prečo a ako svietia, čo sa stane, keď zomrú? 

Výstava nastoľuje aj otvorené otázky o vesmíre, ktorými sa veda bude zaoberať v najbližších rokoch. Snaží sa poukázať na potrebu podpory a zlepšenia využitia astronómie ako nástroja na vzdelávania, rozvoja poznania a tiež diplomacie v duchu myšlienky "žijeme pod jednou oblohou". 

Výstavný projekt bol prvýkrát inštalovaný v auguste tohto roku, pri príležitosti 30. Generálneho zhromaždenia IAU vo Viedni a osláv storočnice od vzniku organizácie. V Prírodovednom múzeu má prvú zastávku pred tým, ako bude ďalej putovať po svetových mestách, napríklad Brusseli, Garchingu, Leidene, Londýne, Paríži, Ríme a Varšave. 

Medzinárodná astronomická únia (International Astronomical Union) je medzinárodná asociácia profesionálnych astronómov, ktorá pôsobí v oblasti profesionálneho výskumu a vzdelávania astronómie. Je členom Medzinárodnej rady pre vedu (ICSU), ktorej hlavným cieľom je podporovať a chrániť vedu o astronómii vo všetkých jej aspektoch prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. IAU udržiava priateľské vzťahy s organizáciami, ktoré majú aj astronómov amatérov. IAU má ústredie v Institut d'Astrophysique de Paris. 

Jednou z pracovných skupín IAU pre skupina pre nomenklatúru planetárneho systému (WGPSN), ktorá zabezpečuje dodržiavanie astronomických pomenovacích konvencií pre planetárnu nomenklatúru a pre názvy hviezd (WGSN). IAU spravuje tiež systém astronomických telegramov, centrum malých planétiek, meteorickú nomenklatúru a dáta. 

IAU má celkovo viac ako 13 000 jednotlivých členov z viac ako 100 krajín sveta - profesionálnych astronómov; má aj 83 národných členov, profesionálnych astronomických organizácií. Národnými členmi sú Austrálska akadémia vied, Čínska astronomická spoločnosť, Francúzska akadémia vied, Indická národná akadémia vied, Národné akadémie (Spojené štáty), Národná výskumná nadácia Južnej Afriky, Národná rada pre vedecko-technický výskum (Argentína), KACST (Saudská Arábia), Rada nemeckých observatórií, Kráľovská astronomická spoločnosť (Veľká Británia), Kráľovská astronomická spoločnosť na Novom Zélande, Kráľovská švédska akadémia vied, Ruská akadémia vied a Rada pre vedu Japonsko a mnohé ďalšie.  

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt