Fascinácia rastlinami 2019

od 17. 5. 2019 do 15. 6. 2019

Fascinácia rastlinami 2019


Unikátna kolekcia obrázkov pripravená v spolupráci Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu experimentálnej biológie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne je výberom obrázkov z bilingválnej česko-anglickej učebnice autorov Alexander Lux a kolektív "Obrazový průvodce anatomií rostlin/ Visual Guide to Plant Anatomy".

Návštevníci sa môžu zoznámiť s neznámymi, ale za to fascinujúcimi pohľadmi do vnútra rastlinného tela získanými s využitím celej škály mikroskopických techník.


 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt