Dom Majstra Pavla

Dom Majstra Pavla


V historickom dome na námestí, ktorého najstarším známym majiteľom bol Majster Pavol z Levoče je expozícia venovaná životu a dielu jedného z najvýznamnejších majstrov neskorej gotiky – rezbárovi Majstrovi Pavlovi. Vo forme faximile dokumentuje jeho najvýznamnejšie diela monumentálneho i komorného charakteru, ktorých originály sa nachádzajú nielen v chráme sv. Jakuba v Levoči ale aj v chrámoch takmer celého Slovenska. Fotografický a faktografický materiál približuje majstrove životné osudy. Návštevníci si môžu z blízka prezrieť slávnu „Poslednú večeru“ z najvyššieho gotického oltára na svete – hlavný oltár chrámu sv. Jakuba v Levoči ale aj plastiky z oltára „Narodenia“, či z oltára sv. Jánov a mnoho ďalších zaujímavých diel.