Titiri Leutschovienses. Ľevocke bačove

od 9. 9. 2022 do 31. 12. 2022

Titiri Leutschovienses. Ľevocke bačove

Výstava „Titiri Leutschovienses/Ľevocke bačove“ prezentuje fenomén levočského ovčiarstva ako relevantnej súčasti mestského hospodárstva a spôsobu obživy koncom 19. storočia a v prvej tretine 20. storočia. Výstava prezentuje levočské ovčiarstvo v kontexte tradičného ovčiarstva na strednom Spiši a tradičného ovčiarstva mikroregiónu obcí ležiacich v juhovýchodnej časti Levočských vrchov. 

Prostredníctvom vystavených zbierkových predmetov, fotografií, sprievodných textov a audio a video-materiálov je návštevníkom predstavené historické pozadie ovčiarstva v lokalite, jeho organizačné formy, pracovné nástroje, tradičný odev ovčiarov, ich obyčajová kultúra, poverové predstavy a mágia, hudobný a tanečný folklór, ale i konkrétni ovčiari pracujúci v priebehu 20. storočia pre mesto Levoča. 

Kurátor

Mgr. Peter Kováč