Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor

od 11. 3. 2022 do 27. 6. 2023

Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor

Výstava prezentuje významnú osobnosť cirkevného, kultúrneho a spoločenského života prelom 19. a 20. stor. ŽIGMUND BUBICS bol cirkevným hodnostárom, umelcom, zberateľom a podporovateľom umenia I donátorom. Výstava ho prezentuje zo všetkých troch strán. Ako cirkevného činiteľa – prezentáciou predovšetkým memorabílií zapožičaných od Arcibiskupského úradu v Košiciach( napr.: pontifikálne črievice, kazula, pečatidlo...) , umeleckého nadšenca a maliara – kolekciou autorských diel ( krajinárske diela, zátišia, štúdie rastlín...) a vplyvného zberateľa, ktorý svoju zbierku daroval vtedajšiemu Košickému múzeu – výberom z rozsiahlej kolekcie daru obrazov francúzskych, anglických, rakúskych, maďarských a iných významných umelcov. ( napr.: Jacques-Louis David, Nicolas Poussin, Karol Markó st.,...) 

Jeho vzdelanie, rozhľad a medzinárodné kontakty ho spájajú aj s rekonštrukciou Dómu sv. Alžbety v Košiciach, Kaplnky sv. Michala, so zriadením knižnice v biskupskom paláci. 

Kurátor: Mgr. Ivan Havlice 
Výstava je realizovaná v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja