Vyhradené pre umenie. Prednášky pre odbornú verejnosť

od 24. 2. 2022 do 20. 11. 2022

Vyhradené pre umenie. Prednášky pre odbornú verejnosť

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

pozývame Vás na vzdelávací cyklus Vyhradené pre umenie V. Štyri prednášky o umení sú určené odborným pracovníkom v oblasti umenia a kultúry (dokumentaristi, lektori, historici, správcovia pamiatok ...) a budú prebiehať v budove múzea na Mäsiarskej ulici č. 18. Počet účastníkov je limitovaný a prednášok sa môžu zúčastniť vopred prihlásení záujemcovia. 

V tomto cykle prednáša historička umenia, PhDr. Alena Piatrová, PhD. 

Počas štúdií Estetiky a vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastňovala na stretnutiach (krúžkoch, ako sme to vtedy nazývali), ktoré viedol profesor Jozef Hlinický, Rigorózne a doktorandské štúdium absolvovala na Trnavskej univerzite. Po novembri ´89 odišla do Talianska, kde vo Florencii na Istituto Mistici Corporis študovala kurz náboženských a sociálnych vied. Po návrate na Slovensko pôsobila v pamiatkovej starostlivosti, v redakcii Katolíckych novín a v Slovenskom národnom múzeu. 

Od roku 1996 pracovala ako metodička v Slovenskej národnej galérii. 

V roku 2001 nastúpila na miesto odbornej asistentky na katedre dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite; tu pôsobila v rokoch 2006 až 2011 ako riaditeľka Inštitútu kresťanskej kultúry. Po zrušení Inštitútu ju pozval otec arcibiskup Róbert Bezák, aby zriadila diecéznu galériu, v ktorej pôsobila ako kurátorka. Za krátky čas tu zorganizovala niekoľko výstav prezentujúcich nielen históriu diecézy, ale aj súčasné náboženské umenie. Od júla 2012 až do súčasnosti pôsobí ako kurátorka v Historickom múzeu Slovenského národného múzea.  

K jej najvýznamnejším kurátorským a spolukurátorským výstavám patria: 

  • výstava tvorby františkána a výtvarníka moderny Teodora Jozefa Tekela v trnavskej galérii Jána Koniarka, ktorá mala niekoľko repríz doma i v zahraničí a sprevádzalo ju vydanie jedinečnej monografie. 
  • výstava reflektujúca súčasné kresťanské výtvarné umenie s názvom Očami (NE)viditeľné v bratislavskom Dome umenia.  
  • Ars liturgica / zlatníctvo v službách liturgie v Historickom múzeum Slovenského národného múzea.  
  • Ss. Cirillo e Metodio – Patroni d´Europa vo Vatikánskych múzeách v r. 2013. 
  • Tesori Gotici dalla Slova cchia v paláci al Quirinale v Ríme v r. 2016.

Prihláška (PDF, 796,3 kB)

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt