Redakčná rada

Redakčná rada časopisu MÚZEUM je poradným orgánom generálneho riaditeľa SNM pri príprave periodika.

Organizačný a rokovací poriadok Redakčnej rady časopisu MÚZEUM (PDF, 649,6 kB)

Členovia 

Mgr. Branislav Panis, predseda
Slovenské národné múzeum, Bratislava

Mgr. Anna Bajanová
SNM – Archeologické múzeum, Bratislava

Mgr. Gregor Gardoš
SNM – Muzeologický kabinet, Bratislava

PhDr. Mária Halmová
SNM – Múzeá v Martine, Martin

PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Múzeum mesta Bratislavy

Mgr. Jana Hutťanová
SNM – Historické múzeum, Bratislava 

Mgr. Marta Janovíčková
Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava

Mgr. Marek Junek, PhD.
Moravské zemské múzeum, Brno, Česká republika

Mgr. Jana Luková
Historický ústav SAV, Bratislava

PhDr. Gabriela Podušelová
SNM – Muzeologický kabinet, Bratislava

Mgr. Zuzana Šullová
Slovenské technické múzeum, Košice

PhDr. Jana Švantnerová, PhD.
Slovenská národná galéria, Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy 

RNDr. Barbara Zahradníková, PhD.
SNM – Prírodovedné múzeum, Bratislava

Aktualizácia 15. 3. 2023