Festival Slávnosť hliny v Modre s medzinárodnou účasťou

4. ročník festivalu Slávnosť hliny sa uskutočnil v Modre 30. augusta - 1. septembra 2012. Návštevníci sa stretli s keramickým jarmokom, tvorivými dielňami, tradičnými keramikárskymi zvykmi Modry a okolia, a otvorením výstav S citom v rukách, Hlinená kuchyňa, Ľudovít Ďureje a Súčasná hrnčiarska výroba v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Podrobnosti z výstav si môžete pozrieť v časti Špecializované keramické výstavy. Obrázky z festivalu Slávnosť hliny sa nachádzajú v galérii.

31. augusta 2012 sa v kongresovej sále Hotela Majolika v Modre konal medzinárodný odborný seminár Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad. Príspevky na seminár pripravili:

  • Svadobný hrniec z Modry (Mgr. Agáta Petrakovičová, SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre)
  • Drajfusy ako riešenie varenia a pečenia na otvorenom ohnisku a dôvody ich zániku (PhDr. Martin Mešša)
  • Dekoratívna výzdoba tradičného hrnčiarstva na Slovensku (PhDr. Marta Pastieriková, SNM v Martine)
  • Produkcia hrnčiarskych majstrov v mestečku Hybe v Hornom Liptove (Mgr. Jana Bartková, Liptovské múzeum v Ružomberku)
  • Koutní hrnec (PhDr. Alena Kalinová, Moravské zemské muzeum, Brno)
  • Produkty západoslovenských hrnčiarskych dielní v etnografickom fonde Vlastivedného múzea v Galante (PhDr. Izabela Danterová, Vlastivedné múzeum v Galante)
  • Keramické dymáky pre včelárov (PhDr. Martin Mešša) Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad v zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach (Mgr. Nikola Mihálová, Tekovské múzeum v Leviciach)
  • Hrnčiarsky riad v zbierkach Oravského múzea (PhDr. Erika Kulášová, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín)
  • Tvary súčasných hlinených nádob v Bratislavskom kraji (Dr. Claudia Peschel-Wacha, Mag. Katharina Richter-Kovarik) Súčasný keramický riad v Burgenlande (Dr. Veronika Plöckinger-Walenta)