Vstupné

Kompletná prehliadka
Dospelí 5,40 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP
2,70 €
ZŤP a deti do 3 rokov
zdarma


Kompletná prehliadka pozostáva zo štyroch okruhov:

- Expozície
- Výstavy
- Hradné podzemné chodby
- Vyhliadky z bašty


Expozície samostatne

Dospelí 2,20 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP 1,10 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma

Výstavy samostatne

Dospelí 2,00 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP 1,00 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma

Hradné podzemné chodby samostatne

Dospelí 0,80 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP 0,40 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma


Vyhliadky z bašty samostatne
 
Dospelí 0,40 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP 0,20 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Na základe Memoranda o spolupráci Slovenského národného múzea s Národným múzeom v Prahe, voľný vstup platí pre zamestnandov Nrodného múzea v Prahe, ktorí sa preukázu osobnou kartou zamestnanca.