Vstupné

Kompletná prehliadka
Dospelí 5,40 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP
2,70 €
ZŤP a deti do 3 rokov
zdarma


Kompletná prehliadka pozostáva zo štyroch okruhov:

- Expozície
- Výstavy
- Hradné podzemné chodby
- Vyhliadky z bašty


Expozície samostatne

Dospelí 2,20 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP 1,10 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma

Výstavy samostatne

Dospelí 2,00 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP 1,00 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma

Hradné podzemné chodby samostatne

Dospelí 0,80 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP 0,40 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma


Vyhliadky z bašty samostatne
 
Dospelí 0,40 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP 0,20 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č.3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č.2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek v rámci otváracích hodín zdarma.Vstup na prehliadku múzea je každú celú hodinu pre skupinu o počte maximálne 30 návštevníkov. Je umožnený výlučne na základe voľnej vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb. Lektorský výklad sa poskytuje len v slovenskom jazyku.Rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci múzeum nezabezpečuje!

Na základe Memoranda o spolupráci Slovenského národného múzea s Národným múzeom v Prahe, voľný vstup platí pre zamestnandov Nrodného múzea v Prahe, ktorí sa preukázu osobnou kartou zamestnanca.