Vstupné

Kompletná prehliadka
Dospelí 6 €
Deti, žiaci, študenti, seniori  3 €
ZŤP a deti do 3 rokov
zdarma


Kompletná prehliadka pozostáva z troch okruhov:

- Expozície
- Výstavy
- Hradné podzemné chodby


Bez lektora je prístupná vyhliadka z hradnej zrúcaniny:
- Vyhliadky z bašty

Dospelí 0,40 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP   
0,20 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma


Voľná nedeľa

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Na základe Memoranda o spolupráci Slovenského národného múzea s Národným múzeom v Prahe, voľný vstup platí pre zamestnandov Nrodného múzea v Prahe, ktorí sa preukázu osobnou kartou zamestnanca.