Vstupné

Kompletná prehliadka
Dospelí 5,40 €
Deti, dôchodcovia, študenti 2,70 €

Kompletná prehliadka pozostáva zo štyroch okruhov:

- Expozície
- Výstavy
- Hradné podzemné chodby
- Vyhliadky z bašty


Expozície samostatne 
                                           
Dospelí 2,20 €
Deti, dôchodcovia, študenti 1,10 €

Výstavy samostatne

Dospelí 2,00 €
Deti, dôchodcovia, študenti 1,00 €


Hradné podzemné chodby samostatne

Dospelí 0,80 €
Deti, dôchodcovia, študenti 0,40 €

Vyhliadky z bašty samostatne
 
Dospelí 0,40 €
Deti, dôchodcovia, študenti 0,20 €

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č.3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č.2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek v rámci otváracích hodín zdarma.Vstup na prehliadku múzea je každú celú hodinu pre skupinu o počte maximálne 30 návštevníkov. Je umožnený výlučne na základe voľnej vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb. Lektorský výklad sa poskytuje len v slovenskom jazyku.Rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci múzeum nezabezpečuje!