História múzea

Múzeum Ľudovíta Štúra vzniklo z iniciatívy Ústavu slovenskej literatúry SAV v roku 1965 v Modre, mieste Štúrovho posledného odpočinku. O jeho vybudovanie sa pričinili Slovenská národná rada, Ministerstvo kultúry, Ústav slovenskej literatúry a mesto Modra, ktoré pre múzeum ponúklo reprezentatívnu, no trochu schátranú budovu bývalej mestskej radnice.

Múzeum začalo svoju činnosť otvorením výstavy dr. Jozefa Ambruša Život a dielo Ľudovíta Štúra 29. októbra 1965. Rekonštrukcia budovy pre potreby múzea však trvala viac než 10 rokov, a tak prvá stála expozícia Štúrovci v národnom a literárnom živote Slovákov, ktorej autorom bol dr. Imrich Sedlák, bola sprístupnená verejnosti až v októbri 1978. V roku 1982 k nej pribudla aj expozícia Dejiny Modry od toho istého autora.


Pôvodná budova múzea v mestskej radnici

Úvodná výstava z r. 1965

Prvá stála expozícia, otvorená v r. 1978


Od svojho vzniku sa múzeum zameriavalo na budovanie zbierkového a študijného fondu najmä k osobnosti Ľudovíta Štúra a neskôr aj k histórii a kultúrnym i národopisným tradíciám Modry a priľahlého regiónu. Časom sa podarilo zozbierať 18 000-ový knižničný fond, zbierkový fond s vyše 5 000 predmetmi a archív, ktorý ochraňuje okolo 5 000 fotografií a archívnych jednotiek. Múzeum počas svojej viac než štyridsaťročnej existencie patrilo pod viacerých zriaďovateľov, od roku 2006 je súčasťou Slovenského národného múzea. V rovnakom roku odovzdalo budovu bývalej radnice mestu Modra a presťahovalo sa do domu na námestí, ktorý pôvodne patril rodine Emreszovej, rodine švagrinej Ľudovíta Štúra, a kde Ľudovít Štúr zomrel. Stálu expozíciu na krátky čas nahradila výstava Slovenského národného literárneho múzea v Martine s názvom Slovenská jar. 

V októbri 2007 múzeum vybudovalo vlastnú dočasnú expozíciu Ľudovít Štúr - od štúdia k činom.

 

V roku 2015 v roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa opravila expozičná časť budovy a 25. novembra múzeum otvorilo druhú stálu expozíciu s názvom Ľudovít Štúr a moderné Slovensko.