Poslanie a história múzea

Poslanie

Múzeum Ľudovíta Štúra vzniklo v roku 1965 v Modre, mieste Štúrovho posledného odpočinku. Od svojho vzniku sa zameriava na prezentáciu a budovanie zbierkového a študijného fondu najmä k osobnosti Ľudovíta Štúra, a tiež k histórii a kultúrnym i národopisným tradíciám Modry a priľahlého regiónu. Doteraz sa podarilo zozbierať 19 000-ový knižničný fond, rozčlenený na literárnohistorickú knižnicu, odbornú knižnicu, osobnú knižnicu dr. Jozefa Ambruša a špeciálnu knižnicu. Zbierkový fond s vyše 5 000 predmetmi obsahuje najmä národopisné zbierky keramiky a ľudového textilu, nábytku a drevených či kovových predmetov z dejín Modry. Archívny fond ochraňuje okolo 5 000 fotografií a archívnych jednotiek. 

Múzeum Ľudovíta Štúra v súčasnosti ponúka návštevníkom štyri stále expozície: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra a Múzeum slovenskej keramickej plastiky spoločne s Galériou Ignáca Bizmayera. 

Najpočetnejšiu skupinu návštevníkov tvorí školská mládež, skupinové návštevy zo Slovenska a zahraniční návštevníci. Vďaka nim v roku 1995 Múzeum Ľudovíta Štúra privítalo svojho miliónteho návštevníka. 

História 

Múzeum Ľudovíta Štúra vzniklo z iniciatívy Ústavu slovenskej literatúry SAV v roku 1965 v Modre, mieste Štúrovho posledného odpočinku. O jeho vybudovanie sa pričinili Slovenská národná rada, Ministerstvo kultúry, Ústav slovenskej literatúry a mesto Modra, ktoré pre múzeum ponúklo reprezentatívnu, no trochu schátranú budovu bývalej mestskej radnice. 

Múzeum začalo svoju činnosť otvorením výstavy dr. Jozefa Ambruša Život a dielo Ľudovíta Štúra 29. októbra 1965. Rekonštrukcia budovy pre potreby múzea však trvala viac než 10 rokov, a tak prvá stála expozícia Štúrovci v národnom a literárnom živote Slovákov, ktorej autorom bol dr. Imrich Sedlák, bola sprístupnená verejnosti až v októbri 1978. V roku 1982 k nej pribudla aj expozícia Dejiny Modry od toho istého autora.

Pôvodná budova múzea v mestskej radnici 

Pôvodná budova múzea v mestskej radnici 

Úvodná výstava z r. 1965 

Úvodná výstava z r. 1965Úvodná výstava z r. 1965 

Prvá stála expozícia, otvorená v r. 1978 

Prvá stála expozícia, otvorená v r. 1978 Prvá stála expozícia, otvorená v r. 1978 Prvá stála expozícia, otvorená v r. 1978

Od svojho vzniku sa múzeum zameriavalo na budovanie zbierkového a študijného fondu najmä k osobnosti Ľudovíta Štúra a neskôr aj k histórii a kultúrnym i národopisným tradíciám Modry a priľahlého regiónu. Časom sa podarilo zozbierať 18 000-ový knižničný fond, zbierkový fond s vyše 5 000 predmetmi a archív, ktorý ochraňuje okolo 5 000 fotografií a archívnych jednotiek. Múzeum počas svojej viac než štyridsaťročnej existencie patrilo pod viacerých zriaďovateľov, od roku 2006 je súčasťou Slovenského národného múzea. V rovnakom roku odovzdalo budovu bývalej radnice mestu Modra a presťahovalo sa do domu na námestí, ktorý pôvodne patril rodine Emreszovej, rodine švagrinej Ľudovíta Štúra, a kde Ľudovít Štúr zomrel. Stálu expozíciu na krátky čas nahradila výstava Slovenského národného literárneho múzea v Martine s názvom Slovenská jar. 

V októbri 2007 múzeum vybudovalo vlastnú dočasnú expozíciu Ľudovít Štúr – od štúdia k činom. 

Vlastná,dočasná expozícia MLS Vlastná,dočasná expozícia MLS Vlastná,dočasná expozícia MLS 

V roku 2015 v roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa opravila expozičná časť budovy a 25. novembra múzeum otvorilo druhú stálu expozíciu s názvom Ľudovít Štúr a moderné Slovensko.