Otváracie hodiny


Oznamujeme návštevníkom Múzea Slovenských národných rád v Myjave, že v múzeu budú prebiehať komplexné rekonštrukčné práce. Múzeum SNR bude preto uzatvorené od 1.2. 2018. O ukončení rekonštručných prác a znovuotvorení múzea budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme.

Múzeum Slovenských národných rád je dočasne presťahované na adrese: Trokovanová 3, 907 01 Myjava.
Telefónny kontakt: Mgr. Alena Petráková 0907 722 550