137. výročie narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika

od 14. 7. 2017, 09:50 do 21. 7. 2017, 20:00

Slovenské národne múzeum – Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách v spolupráci s obcou Košariská a pod záštitou Ministerstva obrany SR organizujú každoročnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti osláv 137. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika.

Oslavy sa budú konať dňa 21. júla 2017 o 11:00 hod. v priestoroch Múzea Milana Rastislava Štefánika.

PROGRAM PODUJATIA :

11.00 – Slávnostný akt pred rodným
domom M. R. Štefánika

• kladenie vencov a kytíc

• hymna SR

• privítanie prítomných

• slávnostné príhovory

• dekorovanie vojnových
veteránov

• hymnická pieseň
11.45 – Prehliadka múzea

Srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť !