Otváracie hodiny
Kultúrno-historická expozícia SNM-MUK


Utorok – piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota – nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK

Utorok – piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota – nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) SNM-MUK

Máj – október:
pondelok – piatok od 8.30 do 18.00 h.
sobota – nedeľa od 10.00 do 18.00 h.

November – apríl: len vopred ohlásené návštevy
Kontakt
e-mail: sekretariat-muk@snm.sk;
telefón: +421 54 245 10 01
+421 54 245 10 04,
mobil: +421 908 795 086

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do múzea bezplatný.

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry je zatvorené v dňoch: 19.04, 21.-22.04.2019, 1.5.2019 a 8.5.2019.
V dňoch pracovného pokoja / štátne sviatky/ 1. mája a 8. mája 2019 bude národopisná expozícia v prírode – skanzen otvorená.