Kontakty

Sídlo: 
Zsigrayova kúria
Židovská 17,
811 01 Bratislava

Sekretariát MŽK: 
telefón:  +421 2 204 90 101
             +421 905 723 658
e-mail:   sekretariat.mzk@snm.sk 

M.A. Michal Vaněk, PhD.
riaditeľ  
sídlo:   Zsigrayova kúria
            Židovská 17,
            811 01 Bratislava
e-mail:  michal.vanek@snm.sk 
mobil:   +421 918 905 930

 


SNM – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi 

Sídlo: 
Kasárenská 1005
92601 Sereď 

Kontakt: 
tel.: +421 31 245 11 11
e-mail: martin.korcok@gmail.com

PhDr. Martin Korčok PhD.
zástupca riaditeľa Múzea židovskej kultúry
vedúci Múzea holokaustu v Seredi
sídlo: Kasárenská 1005
         92601 Sereď
e-mail: martin.korcok@gmail.com
telefón: +421 31 2451 111 

Pobočka Prešov 

Sídlo: 
Okružná 32,
080 01 Prešov 

Kontakt: 
tel.: +421 51 773 16 38

PhDr. Zora Mihoková 
lektorka 
sídlo:     Okružná 32, 
             080 01 Prešov  
telefón:  +421 51 773 16 38 

Kontakty na zamestnancov 

Ďalšie objekty múzea