Sídlo a ďalšie objekty múzea

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku– Kaštieľ Imre Madácha


Sídlo múzea:
Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1
991 02 Dolná Strehová 


SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Sídlo múzea:

SNM Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Brämerova kúria
Žižkova ul. 18
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16


SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Sídlo múzea:
Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Sklabiná č. 188
991 05 Sklabiná