Aktuality

 

 

Projekt TRA-KER sa 31. októbra 2012 skončil. Jeho trvalým výsledkom zostalo Múzeum slovenskej keramickej plastiky a výskumná štúdia o súčasnom stave keramickej tvorby v susediacich regiónoch Bratislava a Burgenland.

Pozri http://www.snm.sk/?uvodna-stranka

Foto Katarína Bitter Gavorníková

 

Brožúra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky (PDF, 1,2 MB)

Museum of the Slovak Ceramic Sculpture (PDF, 1,2 MB)