Vstupné


Múzeum slovenskej keramickej plastiky

riadne vstupné                                               2,00 €
zľavnené vstupné                                          1,00 €
(žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26)


 

Galéria I. Bizmayera 

riadne vstupné                                               3,00 €
zľavnené vstupné                                          1,00 €Galéria I. Bizmayera + Múzeum slovenskej keramickej plastiky spoločne

riadne vstupné                                               5,00 €
zľavnené vstupné                                          2,00 €
rodinné vstupné do oboch keramických expozícií
(2 dospelí, 2 deti)                                          10,00 €Zdarma
deti do 6 rokov, držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, držitelia preukazov ZŤP
Poplatok za sprievod v nemeckom alebo anglickom jazyku     15,00 € (potrebné objednať aspoň dva týždne vopred) 
Poplatok za vstup mimo otváracích hodín                                  20,00 € (potrebné objednať vopred)