Vstupné

Vstupné je možné zaplatiť aj kartou. / The admission can be paid by card.
 Bežné vstupné | Admission fees
 
 Dospelí | Adults  5 €
 Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors  2,50 €
 Rodinná vstupenka malá * | Family Ticket Small*  7,50 €
 Rodinná vstupenka veľká ** | Family Ticket Big**  12,50 €
Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine – dospelí***  7,00 €
Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine – deti nad 6 rokov, študenti, seniori***  3,50 €
 
Programové vstupné | Admission fees for program day
Dospelí | Adults 6 €
Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors 3 €
 Rodinná vstupenka malá * | Family Ticket Small* 9 €
Rodinná vstupenka veľká ** | Family Ticket Big** 15 €
 
Ostatné služby | Other services
Permanentka na 5 vstupov - dospelí  20 €
Permanentka na 5 vstupov - deti nad 6 rokov, študenti, seniori 10 €
Vzdelávacie programy | Educational programs vo výške programového vstupného
Fotografovanie (svadobné, ostatné) | Photography (wedding, other) 30 €
 

deti do 6 rokov | Children under 6 years old
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov | 1 accompanying teacher for every 10 students
deti z detských domovov | Children from children´s homes
držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S | Disabled visitors with valid ZŤP/ZŤP-S card (local ID for the disabled people) or equivalent certificate freom another country, together with a photogrpahic ID
zamestnanci MK SR | Employees of the Ministry of Culture SR
držitelia VIP vstupenky SNM | VIP card of Slovak National Museum cardholders
držitelia preukazu ICOM | ICOM cardholders
držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky | ZMS and AMG (Slovak and Czech museum associations) cardholders
zamestnanci Národního muzea po predložení osobnej karty zamestnaca | Employees of the Národní Muzeum (National Museum in Prague) with valid card
držitelia novinárskeho preukazu | Journalists with valid journalist card 
vstup počas prvej stredy v mesiaci | Entrance on the first Wednesday of the month

Vstup zdarma | Free entry

* Rodinná vstupenka malá - jeden dospelý a deti (maximálny počet 3) | * Family Ticket Small - one adult and children (up to 3 children)
** Rodinná vstupenka veľká - dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3) | ** Family Ticket Big - two adults and children (up to 3 children)
*** Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine – platí v deň zakúpenia na vstup do dvoch vybraných múzeí SNM v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum Martina Benku, Múzeum slovenskej dediny – okrem programových podujatí).

Deti nad 6 rokov - deti a mládež do veku 18 rokov | Children age 6 and up - children and young up to 18 years old 
Študenti - držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad | Students - ISIC and EURO 26 cardholders with valid student card
Seniori - od 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti | Seniors - visitors over 62 years old with ID card 

Objednávanie skupín
Pri väčšom počte členov skupiny (napr. školská trieda...) si, prosím, objednajte svoju návštevu na pokladni múzea v čase otváracích hodín na t. č. 043/ 24 58 116.