Vstupné

Vstupné je v cene vstupného do Múzea slovenskej dediny, v ktorého areáli sídli aj Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.