Vstupné

Vstupné SNM v Martine - Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
 

Vstupné je možné zaplatiť len hotovosti. / The admission can only be paid in cash.

Základné vstupné
Dospelí
4 €
Deti od 3 do 6 rokov 1 €
Deti nad 6 rokov, študenti SŠ a VŠ 2,5 €
Seniori 2,5 €
ŤZP, ŤZP-S 1 €
Rodinná vstupenka malá (1 dospelý a max. 3 deti) 6,5 €
Rodinná vstupenka veľká (2 dospelí a max. 3 deti) 10,5 €
 
Vstupné zadarmo

deti do 3 rokov, 1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí, deti z Centier pre deti a rodiny, zamestnanci MKSR, zamestnanci SNM po predložení preukazu, držitelia preukazov ZMS, AMG CZ, ICOM, držitelia novinárskeho preukazu, držitelia VIP vstupenky a VIP karty (VIP karta neplatí na špecializované podujatia), vstup počas prvej stredy v mesiaci, držitelia voľnej vstupenky do SNM v Martine.

Objednané skupiny *
Objednané skupiny - dospelí 3,5 €
Objednané skupiny - deti nad 6 rokov, študenti SŠ a VŠ 2 €
Objednané skupiny - seniori 2 €
Objednané skupiny - deti od 3 do 6 rokov, ŤZP, ŤZP - S 0,5 €
Prehliadka s lektorom (na vyžiadanie) 10 €

* Objednané skupiny – nad 10 osôb, objednané minimálne 2 pracovné dni pred plánovaným vstupom (nie je možné objednať sa na programové podujatie).
Objednajte si svoju návštevu e-mailom na adrese cesi@snm.sk alebo na t. č.: 043/24 56 111.

Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine **
Vstupenka do 2 múzeí - dospelí ** 9 €
Vstupenka do 2 múzeí - deti nad 6 rokov, študenti SŠ a VŠ ** 5,5 €
Vstupenka do 2 múzeí - seniori ** 5,5 €
Vstupenka do 2 múzeí - deti od 3 do 6 rokov, ŤZP, ŤZP-S ** 1 €

** Celodenná vstupenka platí v deň zakúpenia do 2 vybraných múzeí SNM v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum Martina Benku, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum slovenskej dediny a Múzeum kultúry Rómov na Slovensku – vrátane programových podujatí v Múzeu slovenskej dediny).

Permanentka na 5 vstupov do múzeí SNM v Martine ***
Permanentka 5 vstupov - dospelí *** 20 €
Permanentka 5 vstupov - deti nad 6 rokov, študenti SŠ a VŠ *** 12 €
Permanentka 5 vstupov - seniori *** 12 €
Skupinová permanentka (max. 3 osoby) *** 45 €

*** Permanentka na 5 vstupov – platná po dobu 12 mesiacov; platí do všetkých múzeí SNM v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum A. Kmeťa, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum M. Benku, Múzeum slovenskej dediny a Múzeum kultúry Rómov na Slovensku – okrem programových podujatí v Múzeu slovenskej dediny); skupinová vstupenka pre maximálne 3 osoby počas jedného vstupu

Ostatné služby
Prehliadka s lektorom (na vyžiadanie vopred) 10 €
Vzdelávacie programy 5 € / osoba
Fotografovanie (napr. svadobné) 50 €

  

Vysvetlivky:

Deti od 3 do 6 rokov – deti od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť preukaz poistenca

Deti nad 6 rokov – deti od dovŕšenia 6 rokov a mládež do veku dovŕšenia 18 rokov

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad

Seniori – od dovŕšenia 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a maximálne 3 deti

Rodinná vstupenka veľká – dvaja dospelí a maximálne 3 deti

Objednané skupiny – nad 10 osôb, objednané na pokladni múzea minimálne 2 pracovné dni pred plánovaným vstupom (neplatí počas programových podujatí)

Celodenná vstupenka do 2 múzeí – platí v deň zakúpenia na vstup do 2 vybraných múzeí SNM v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum Martina Benku, Múzeum slovenskej dediny a Múzeum kultúry Rómov na Slovensku – vrátane podujatí v Múzeu slovenskej dediny)

Prehliadka s lektorom – len na vyžiadanie a v prípade, ak je lektor k dispozícii (bez objednania min. 2 pracovné dni dopredu nezaručujeme, že lektora budeme môcť zabezpečiť)

Permanentka na 5 vstupov – platná po dobu 12 mesiacov; platí do všetkých múzeí SNM v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum A. Kmeťa, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum M. Benku, Múzeum slovenskej dediny a Múzeum kultúry Rómov na Slovensku – okrem programových podujatí v Múzeu slovenskej dediny); skupinová vstupenka pre maximálne 3 osoby počas jedného vstupu

Na uplatnenie zľavy na základe preukazu je potrebné predložiť uvedený doklad (ŤZP, ŤZP-S, ICOM, ZMS, AMG, SNM, novinársky preukaz)

Vstupné je možné zaplatiť platobnou kartou alebo v hotovosti. / The admission can be paid by card or cash.

Tento cenník je platný od 1. 4. 2024