Výmena poznatkov a skúseností so zapojením mladej generácie

Projekt TRA-KER podporil aj študijný pobyt študentov Landesfachschule für Keramik und Ofenbau zo Stoobu v Slovenskej ľudovej majolike v Modre, spojený s oboznámením sa s technológiou výroby keramiky, sortimentom a tradičnou modranskou výzdobou.

10.-15. jún 2012 - 2. ročník

5.-10. jún 2011 - 1. ročník

Prvý pobyt rakúskych študentov v Modre prebehol s nečakaným nadšením.

Viac fotografií si môžete pozrieť v galérii.

Pozrite si aj to, ako sa páčilo rakúskym študentom v Modre:

http://www.keramikschule.at/blogs/?tag=modra