Tu prežil

22. 9. 2020, 09:00 - 18:00

Tu prežil


Expozícia predstavuje návštevníkom život a literárne dielo známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha, ďalej život v Sklabinej v 19. storočí. Kálmán Mikszáth sa narodil a vyrastal v Sklabinej, a toto zmiešané slovensko-maďarské prostredie malo veľký vplyv na jeho literárnu tvorbu. Tomuto prostrediu, kraju a svojim koreňom ostal verný do konca života. A práve tento úzky vzťah spisovateľa k svojmu rodisku je hlavnou témou výstavy, ktorá sa nachádza v štyroch miestnostiach pamätného domu.

Program
Kálmán Mikszáth - Nebohý baránok - bábkové divadlo pre deti
Maľba na kameň
Prezentácia dobových hier a hračiek (chodúle, katapult, gulečník, súboj, zábavné rozbíjanie orechov) na nádvorí Pamätného domu. 


Aktivita je zapojená do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020.