Sídlo a ďalšie objekty múzea

SNM – Múzeum Slovenských národných rád sídli v meste Myjava, kde sa pracovníci popri prezentačnej činnosti venujú i elektronickému spracovaniu zbierkového fondu, zabezpečujú ochranu zbierkového fondu, venujú sa akvizičnej činnosti a vedeckovýskumnej práci. V sídle múzea sa nachádzajú depozitáre a preto sa na Myjave vybavujú i záležitosti ohľadom bádateľov.

SNM – Múzeum Slovenských národných rád má vysunuté pracovisko s expozičnými priestormi v Košariskách, kde sa nachádza expozícia Múzeum Milana Rastislava Štefánika. 

SNM – Múzeum Slovenských národných rád
 

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum SNR
Štúrova 2
907 01 Myjava 

SNM – Múzeum Slovenských národných rád – Múzeum Milana Rastislava Štefánika

Sídlo múzea:
SNM – MSNR – Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Dolné Košariská 92
906 15 Dolné Košariská