Vstupné

Ukrajinský textSlovenský text

Dospelí 3,00 €
Deti (6 - 15 r), študenti, dôchodcovia 2,00 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Sprievod ZŤP 2,00 €
Tvorivé dielne v múzeu* 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
Kultúrno-vzdelávacie podujatia* 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
   
Programové vstupné **
Dospelí 5,00 €
Deti 6 - 15 rokov 3,00 €
   
Vstupné do všetkých expozícií
Dospelí 8,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 4,00 €
   
Vstupné na výstavy
Dospelí 1,00 €
Deti (6 - 15 r)*, študenti, dôchodcovia 0,50 €
   
Príplatky k vstupnému
Lektorský výklad 10,00 €
Amatérske fotografovanie 2,00 €
Príležitostné fotografovanie (svadba, narodeniny a pod.)  30,00 €
Vstup zdarma

Vlastníci preukazu zamestnanca Slovenského národného múzea v Bratislave
Vlastníci VIP karty SNM
Vlastníci preukazu zamestnanca Národní muzeum Praha
Držitelia členských preukazov:
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites),
ICOM (International Council of Museums),
UNESCO,
Zväzu múzeí na Slovensku + ďalšie tri osoby v jeho sprievode,
Asociace muzeí a galerií ČR
Zamestnanci MK SR
Poslanci a pracovníci Kancelárie NR SR
Držitelia platného novinárskeho preukazu
Oficiálne návštevy
Klienti Diagnostického centra v Bratislave – Záhorskej Bystrici
Sprievodca cestovného ruchu so skupinou
Pedagogický dozor – 1 učiteľ na skupinu 10 žiakov/študentov
Deti od 1 do 3 rokov  
Deti z detských domovov
ZŤP a ZŤP-S
Utečenci alebo odídenci z Ukrajiny
Vstup počas prvej stredy v mesiaci

* 1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov ZDARMA
** vzdielávacie podujatia vo výške programového vstupného