Vstupné

Ukrajinský textSlovenský text

Dospelí 3,00 €
Deti (6 - 15 r), študenti, dôchodcovia 2,00 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Sprievod ZŤP 2,00 €
Tvorivé dielne v múzeu* 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
Kultúrno-vzdelávacie podujatia* 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
   
Programové vstupné **
Dospelí 5,00 €
Deti 6 - 15 rokov 3,00 €
   
Vstupné do všetkých expozícií
Dospelí 8,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 4,00 €
   
Vstupné na výstavy
Dospelí 1,00 €
Deti (6 - 15 r)*, študenti, dôchodcovia 0,50 €
   
Príplatky k vstupnému
Lektorský výklad 10,00 €
Amatérske fotografovanie 2,00 €
Príležitostné fotografovanie (svadba, narodeniny a pod.)  30,00 €
Deti od 1 do 3 rokov
ZŤP
Učitelia s platným preukazom ITIC alebo platnou známkou ITIC ako pedagogický dozor pre skupinu žiakov
Exkurzie pre občanov z Ukrajiny
Oficiálne návštevy
Darcovia zbierkových predmetov SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Vlastníci VIP karty SNM
Vlastníci členského preukazu Zväzu múzeí na Slovensku + ďalšie tri osoby v jeho sprievode
Vlastníci členského preukazu Asociace muzeí a galerií ČR
Vlastníci preukazu zamestnanca Slovenského národného múzea v Bratislave
Vlastníci preukazu zamestnanca Národní muzeum Praha
Pracovníci iných špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea v Bratislave
Pracovníci SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a ich príbuzní alebo hostia
Držitelia členských preukazov ICOMOS, ICOM, UNESCO
Klienti Diagnostického centra v Bratislave - Záhorskej Bystrici 
Prvá streda v mesiaci
Zdarma
* 1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov ZDARMA
** vzdielávacie podujatia vo výške programového vstupného