Výstava „Rasová diagnóza: Cigán“ - Nacistická genocída Sintov a Rómov a dlhý boj o uznanie

od 30. 7. 2020 do 31. 8. 2020

Výstava „Rasová diagnóza: Cigán“ - Nacistická genocída Sintov a Rómov a dlhý boj o uznanie


Výstava „Rasová diagnóza: Cigán"
Nacistická genocída Sintov a Rómov a dlhý boj o uznanie


Výstava predstavuje menšinu Rómov a Sintov a s nimi spojené stereotypy, ktoré viedli k nacistickej perzekúcii a genocíde 500 000 Sintov a Rómov počas druhej svetovej vojny. Zároveň mapuje ich prenasledovanie v jednotlivých krajinách Európy. Posledná časť výstavy sa venuje boju o uznanie genocídy príslušníkov komunít s rómskym pôvodom a ich do súčasnosti trvajúcej marginalizácii v majoritnej spoločnosti.


Autorom výstavy je Dokumentačné a kultúrne centrum nemeckých Sintov a Rómov. Samotná výstava sa uskutočnila v spolupráci s Dokumentačným a kultúrnym centrom nemeckých Sintov a Rómov, Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko a Slovenským národným múzeom – Múzeom židovskej kultúry – Múzeom holokaustu v Seredi. 


Výstava v médiách: 
Mladí ľudia sympatizujú s extrémistami aj pre neznalosť dejín, myslí si Klus 
V Múzeu holokaustu sprístupnili výstavu o nacistickej genocíde Rómov