Zbierkový fond múzea

Zbierkový fond Múzea židovskej kultúry zahŕňa viac ako 7000 zbierkových predmetov. Približuje všedný i sviatočný život židovského obyvateľstva. Obsahuje predovšetkým mimoriadne cennú zbierku kultových predmetov. 

Osobitnú pozornosť si zasluhujú textilné synagogálne opony, prikrývky, kovové svietniky, svietidlá - lampy na večné svetlo, koruny, štíty a ukazovadlá na Tóru, koreničky a pod. V zbierkovom fonde múzea sa nachádza aj niekoľko vzácnych obrazov renomovaných umelcov (Reichentál, Mitrovský, Weiner-Kráľ, Weil, Beeri). Hodnotné sú aj zbierkové predmety pochádzajúce z obdobia holokaustu.