Košer – čo to je?

Košer – čo to je?

Program je určený pre jednotlivé triedy prvého a druhého stupňa ŽS.
Dĺžka programu 60 – 90 min.
Optimálny počet osôb v skupine: do 25

V judaizme čo je čisté alebo nečisté upravuje kašrut. Predpisy kašrutu sú stanovené predovšetkým v Tóre. Čo košer znamená a k čomu sa viaže, sa žiaci a študenti dozvedia počas krátkej prednášky. Košer sa všeobecne používa vo vzťahu ku gastronómii, ale v širšom zmysle slova košer predstavuje aj všetko čo je povolené, vhodné alebo správne. Spoznanie a uvedomenie si týchto odlišností vedie k odstraňovaniu predsudkov a stereotypného myslenia, k posilňovaniu náboženskej tolerancie a inklúzii. V prípade záujmu je možné vzdelávací program rozšíriť o tvorivé dielne. 

Pracovné listy Košer – čo to je? na stiahnutie (PDF, 244,5 kB)

Vstupné je 2 € na žiaka/študenta, vyučujúci má ako sprievod vstup zdarma. Termín návštevy je potrebné objednať minimálne týždeň vopred. Programy sa dajú prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte osloviť mailom alebo telefonicky. 

Kontakt

m: etela.kalajdzievova@snm.sk, snm.mzk.ba@gmail.com
t: +421 2 204 90 104