Projekt Krokus

Projekt Krokus

Program je určený pre jednotlivé triedy ZŠ a SŠ. 

Projekt je realizovaný v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI) a Múzeom židovskej kultúry. 

Cieľom projektu Krokus (Šafran) je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadia žiaci cibuľky žltých krokusov (do kvetináčov alebo priamo na školskom dvore), ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Keďže holokaustom bola zasiahnutá väčšina krajín EÚ tento projekt upozorňuje žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžeme stretnúť i dnes. Spolu s cibuľkami krokusov pedagógom posiela Múzeum židovskej kultúry prospekt projektu, informačný balíček a príručku pre učiteľov. 

Kvôli materiálnemu zabezpečeniu a metodickým pokynom je nutné sa do projektu prihlásiť najneskôr do konca septembra. 

Kontakt 

m: etela.kalajdzievova@snm.sk, snm.mzk.ba@gmail.com
t: +421 2 204 90 104