Sme všetci rovnakí?

Sme všetci rovnakí?

Program je určený pre 1. stupeň základných škôl. 
Dĺžka programu: 60 minút 
Optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25 

Lektor sprevádzajúci detských návštevníkov stálou expozíciou upriamuje pozornosť detí na vybrané exponáty – symboly, ktoré ku židovskej kultúre a náboženstvu patria. Voľným rozhovorom sa deti dozvedia bližšie informácie o týchto predmetoch. Vzdelávací program poukazuje na spoločné paralely kresťanského a židovského náboženstva, a tak pomáha lepšie chápať židovskú kultúru a jej zvyky, ako aj predchádzať prejavom rasovej neznášanlivosti, xenofóbie a antisemitizmu v školskom i muzeálnom prostredí. Vhodným doplnením vzdelávacieho programu sú tvorivé dielne – vyrobíme si spoločne kipu z papiera a nakreslíme si to, čo sa deťom v expozícii najviac páčilo. 

Vstupné je 2€ na žiaka/študenta, vyučujúci má ako sprievod vstup zdarma. Termín návštevy je potrebné objednať minimálne týždeň vopred. Programy sa dajú prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte osloviť mailom alebo telefonicky. 

Kontakt

m: etela.kalajdzievova@snm.sk, snm.mzk.ba@gmail.com 
t: +421 2 204 90 104