Židovské kalendárne sviatky

Židovské kalendárne sviatky

Program pre deti predškolského veku a žiakov 1. stupňa ZŠ. 
Dĺžka programu: 60 minút 
Optimálny počet osôb v skupine: 20 

Vzdelávacie programy sa uskutočňujú v expozícii SNM – Múzea židovskej kultúry v súvislosti s aktuálnymi židovskými kalendárnymi sviatkami (Chanuka, Purim, Pesach a i.). Deti sa s konkrétnym sviatkom a tradíciami, ktoré sa k nemu viažu, oboznámia prostredníctvom krátkeho príbehu. V rozprávaní sa stretnú s dobrom, spravodlivosťou, múdrosťou, odvahou, ale aj s negatívnymi vlastnosťami ako sú zlomyseľnosť a závisť, o ktorých následne môžu diskutovať. Naším zámerom je priblížiť deťom kultúru židovskej menšiny, hľadať spoločné znaky s našimi tradíciami a v neposlednom rade viesť deti k morálnym hodnotám. 

Pracovný list Chanuka (PDF, 103,3 kB)
Pracovný list Sukot (PDF, 171,6 kB)

V prípade záujmu môže byť vzdelávací program rozšírený o tvorivé dielne. 

Vstupné je 2€ na žiaka/študenta, vyučujúci má ako sprievod vstup zdarma. Termín návštevy je potrebné objednať minimálne týždeň vopred. Programy sa dajú prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte osloviť mailom alebo telefonicky. 

Kontakt

m: etela.kalajdzievova@snm.sk, snm.mzk.ba@gmail.com 
t: +421 2 204 90 104