Kontakty

Sídlo

SNM – Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava 

Lektoráty a komunikácia so školami 

e-mail: jozef.somogyi@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 127

Prezentačné oddelenie 

e-mail: katarina.mastenova@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 154

Mgr. Ján Kautman

riaditeľ 

sídlo: Vajanského nábrežie
P. O. Box 13
810 06 Bratislava
e-mail:  jan.kautman@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 151
voip:      204 69 151

Mgr. Bronislava Voleková, PhD.

zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Vajanského nábrežie
P. O. Box 13
810 06 Bratislava
e-mail: bronislava.volekova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 103 

Pokladňa 

telefón: +421 2 204 69 148 
e-mail: prirmuz@snm.sk

Podateľňa 

e-mail: jana.liparova@snm.sk 
tel.: +421 204 69 111
voip: 269 111 

Kontakt na zamestnancov